27 kwietnia - 20:15

Serdecznie zapraszam na spotkanie o najpiękniejszych kościołach luterańskich świata. Na przestrzeni wieków niektóre z nich stały się nie tylko miejscem modlitwy, ale też pamięci. Podczas prelekcji odwiedzimy trzy kontynenty, poznamy różnorodność stylów architektonicznych przy zachowaniu wierności Jednej Nauce. Przypomnimy też znanych polskich ewangelików tradycji augsburskiej tworzących naszą kulturę i naukę od pięciu stuleci.