22 marca - 20:00

ulica Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław, Polska (sala za kościołem)

zob. więcej: @FB