we Wrocławiu i w Świdnicy

 ze strony internetowej

Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Wrocławskiej

Adwent jest czasem głębokich refleksji, stawiania ważnych dla ludzkiego życia pytań i szukania spokoju, który pozwala wsłuchiwać się w głos Boga. Jest to również czas budowania relacji, bo przecież wszyscy razem przemierzamy adwentową drogę i oczekujemy na nadchodzącego Zbawiciela. Właśnie dlatego młodzież diecezji wrocławskiej od wielu lat spotyka się, aby wspólnie przeżywać ten ważny czas.

Tegoroczne Adwentowe Spotkanie Młodzieży odbywało się w dwóch miastach, w Świdnicy i we Wrocławiu. Rozpoczęło się od tygodniowego nabożeństwa adwentowego w parafii Opatrzności Bożej. Uczestników zjazdu przywitał podczas kazania Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży – ks. Paweł Meler. Po nabożeństwie przyszedł czas na integrację w parku trampolin.

> > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! !

Rok 2019 został ogłoszony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim „Rokiem Troski o Stworzenie”. Właśnie dlatego temat spotkania młodzieży brzmiał „EkoAdwent”. Jego realizacją zajęli się dk. Izabela Sikora, ks. Paweł Mikołajczyk oraz ks. Paweł Meler. Uczestnicy mieli okazję wgłębiać się w historie biblijne, doświadczać kruchości sieci powiązań między organizmami oraz poznawać piękno przyrody podczas zajęć artystycznych. To wszystko w Świdnicy, gdzie majestat przyrody łączy się z pięknem Kościoła Pokoju.

> > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! !

Młodzież uczestniczyła również w Międzyparafialnym Spotkaniu Adwentowym w auli wrocławskiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra oraz odwiedziła wrocławski jarmark bożonarodzeniowy – podobno najpiękniejszy w Europie. Po całym dniu atrakcji, uczestnicy spotkali się przy wspólnym stole, gdzie w adwentowej atmosferze rozbrzmiała Ewangelia Godowa oraz rozmyślanie Duszpasterza Młodzieży.

> > > kliknij ! ! ! > > > kliknij ! ! !   > > > kliknij ! ! !

Zjazd zakończył się niedzielnym nabożeństwem ze spowiedzią i Komunią Świętą w świdnickim Kościele Pokoju.

ks. Paweł Meler
fot. Julia Borkowska / ks. Paweł Meler

zob. więcej:
@FB
Adwentowe spotkanie młodzieży