Przyłącz się do udziału w projekcie

Kliknij tutaj, żeby odkryć jakie są Twoje najczęściej używane słowa na FB.

Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja o tym, czy należy wprowadzić ustawowy zakaz handlu w niedzielę.

Historyczne i współczesne spojrzenie chrześcijaństwa na naturę człowieka.