Już po raz czwarty w gościnnej parafii w Jaworze odbyły się rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.

„Jeżeli masz wątpliwości – mów prawdę.”

Zgłosiliśmy swój udział w projekcie „Wierzę, więc jestem…”

Bycie wierzącym postrzegane jest często jako coś ograniczającego wolność człowieka.